Utbildningen

Som student på flygteknikutbildningen i Ronneby är du alltid varmt välkommen. Du läser flera viktiga kurser under dina två år här för att förbereda dig på bästa sätt för arbetsmarknaden.

Här läser vi olika flygämnen såsom ellära, flygunderhållsteknik och flyglagstiftning men i utbildningen ingår också matematik och fysik. En stor del av utbildningen är teori men vi har också en hel del praktik i våra egna hangarer. Det ingår också nästan en hel termin praktik ute på en riktig godkänd flygverkstad.

När samtliga moment är godkända har skolan rätt att utfärda en kvalificerad YH-examen och ett utbildningsintyg “EASA CoR Basic Examination” som gäller i ett flertal länder. Har du som elev dessutom haft minst 90 procents närvaro kan skolan utfärda en “EASA CoR Basic Training” vilket ger en snabbare väg till certifierad flygtekniker.

Utbildningen består av:
Teoretiska och praktiska utbildningsmoment
Praktik i luftfartsmiljö
Teoretiska kunskapsprov
Praktiska prov
Examensarbete

Flygplansflottan:
1 SAAB 340
1 Sikorsky S-76
1 Cessna Citation 500
3 Eurocopter BO 105/Hkp 9
2 SAAB 105/SK 60
1 Piper PA-31
1 Piper PA-23
1 Bell 204/Hkp 3

Samarbete med F17
Utbildningen genomförs i samverkan med ett flertal etablerade luftfartsorganisationer. På flottiljen i Kallinge flyger F17 med två divisioner JAS 39 Gripen där varje division består av cirka 20 flygplan och Helikopterflottiljen flyger med helikopter 14 och 15.

Studieplan

Obligatoriska kurser Poäng
Aerodynamik grunder 5 p
Digitalteknik och flyginstrument 15 p
Elektronik för flygtekniker 5 p
Ellära för flygtekniker 20 p
Examensarbete för flygtekniker 10 p
Flyglagstiftning 10 p
Flygplan-/Helikopterlära grunder 60 p
Flygteknisk fysik 20 p
Flygteknisk matematik 15 p
Gasturbinmotorer 30 p
Lärande i arbete (LIA) 105 p
Materiallära 25 p
Mänskliga faktorer 10 p
Underhållsteknik flyg 60 p
Valbara kurser Poäng
Flygplan-/Propellerlära, fördjupning 30 p
Helikopterlära, fördjupning 30 p

Fakta

Omfattning:
420 yh-poäng

Utbildningens längd:
2 år på heltid

LIA-period:
Ca. en termin

CSN-berättigad:
Ja

Undervisningsspråk
Svenska och engelska

Nästa kursstart:
19 augusti 2024

Antal utbildningsplatser:
20

Övrigt:
En kvalificerad yrkeshögskoleexamen motsvarar en kandidatexamen.
Fem Yrkeshögskolepoäng motsvarar c:a en veckas studier.

Övrig information

Organisationer, såväl civila som militära, som tar emot elever för extern praktik (LIA) inom flyg är vanligtvis förlagda på flygplatser som är skyddsobjekt, vilket medför att svenskt medborgarskap alternativt diplomatisk ”clearance” krävs.

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:
1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

Utöver detta kräver vissa utbildningar särskilda förkunskaper och/eller villkor. Se nedan vad som gäller för just denna utbildning.

Särskilda förkunskaper och villkor

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:
Matematik 2, 100p
Svenska 2, 100p
Engelska 6, 100p
Fysik 1b1 eller 1a, 100p*
Gymnasieexamen (minst 2250 gymnasiepoäng)

Observera att du i din ansökan behöver bifoga kopia på verifierade betygsdokument.

*) Från och med 2024 så erbjuder vi en förberedande kurs i fysik för er som saknar denna behörighet, ytterligare information erhåller ni efter att ni ansökt till vår YH-utbildning.

Ladda ner vår informationsfolder
Så ansöker du om studiemedel – för dig som ska studera i Sverige – CSN
Studiemedel – Bidrag och studielån – CSN

Skolan

Framtid

Ansökan