Stora möjligheter

Framtiden som flygtekniker är ljus med tanke på nya innovationer som är på väg in på den flygtekniska marknaden. Bland annat sker en miljöanpassning av flygverksamheten. Den internationella marknaden är stor och välkomnar dig och dina kunskaper med bred famn.

Flygteknikutbildningen kommer att ge dig fördjupad kunskap om luftfartygskonstruktioner, dess funktion samt färdigheter i underhålls- och modifieringsarbete. Du ges en kvalificerad yrkeshögskoleexamen som gör dig intressant i ett brett perspektiv, både civilt och militärt.

Förutom teknik läser du matematik, fysik, aerodynamik och mänskliga faktorer. Utbildningen innebär c:a 45% praktik, både internt i skolan och externt i någon luftfartsorganisation. Här i Ronneby har vi möjligheten att erbjuda inriktning mot antingen flygplan eller helikopter. Studierna sker under 2 år på heltid.

Efterfrågan på arbetsmarknaden är stor. Utbildningen är civil men du kan jobba både inom det civila flyget och inom Försvarsmakten. Du får en god grund att stå på med bred behörighet vilket gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.

Skolan

Framtid

Ansökan