Ronneby Flygteknikutbildning firar nu i sommar 10 år och vi passar på att fira det samtidigt som Blekinge Flygflottilj  arrangerar årets Flygdag.

Passa gärna på att besöka skolan  och samtidigt ta del av årets i särklass största svenska flyghändelse!

Skolan är lokaliserad till Ronneby flygplats – en flygplats med puls då det både är en aktiv civil inrikesflygplats och en militär flygbas – här rör sig dagligen flygplan och skolan har egna lokaler, i direkt anslutning till en aktiv flygplansramp, och ett flertal egna flygplan och helikoptrar.

Skolan utbildar både flygmekaniker och flygtekniker, mekaniker inom ramen för Gymnasieskolan och tekniker inom ramen för Yrkeshögskolan – inom båda utbildningarna finns inriktningarna flygplan och helikopter – och totalt har skolan i storleksordningen 100 elever.

Utbildningarna är certifierade enligt det Europeiska regelverket EASA Part-66 och Part-147 vilket gör att skolans utbildningsintyg är giltiga inom hela EU.