YH-utbildning till Flygtekniker!

Ansökan är öppen för YH-utbildning till flygtekniker i Ronneby.
Intresset för utbildningen är stort både bland eleverna på den nuvarande gymnasieutbildningen till flygmekaniker i Ronneby och från andra skolor i Sverige.

– De första ansökningarna har redan kommit in och så har vi fått många samtal från intressenter. Vi kommer att kunna ta emot cirka 20 studenter till höstterminen och min förhoppning är så klart att vi ska fylla alla platser, säger Magnus Magnusson, rektor för flygteknikutbildning, en del av Gymnasieskolan Knut Hahn.

Ansökningsperioden sträcker sig till och med den 30 maj och intresserade personer hittar uppdaterad information här på vår webbsida. Längre fram kommer vi även att bjuda in till ett informationsmöte.

Även framtida arbetsgivare är positiva till den nya utbildningen.
– Detta är ett kvitto på skolans höga nivå avseende flygteknisk utbildning, och jag ser fram emot att i samverkan med Ronneby kommun fortsätta utveckla denna. För F 17 är detta en viktig pusselbit i vår framtida personalförsörjning vad gäller flygteknisk kompetens, säger flottiljchefen F17 Tommy Petersson.