Ludwig ur YH22 som tagit sin examen som Flygtekniker nu i månadsskiftet maj/juni har ställt en bild till förfogande från sin praktik som han genomförde vid en flygunderhållsverkstad i Stavanger, på Norges kust mot Nordsjön. Stavanger är en ort med omfattande helikopterverksamhet och Ludwig har fått prova på både ”tungt” och avancerat underhåll på riktigt stora helikoptrar, som Sikorsky S-92. Helikoptermodellen används i stor omfattning för persontransporter över Nordsjön vilket ställer stora krav på driftsäkerhet och därmed också på noggrannhet hos den personal som håller helikoptrarna i luften. Det verkar även som om Ludwig trivdes med sin praktik eftersom han nu är anställd vid företaget