Så ansöker du

Ansök idag via länken nedan och du har möjlighet att bli flygtekniker med världen som arbetsfält – vi önskar dig varmt välkommen med din ansökan! Sista datum för ansökan till hösten 2024 är den 2’e juni.

Efter att ansökan och eventuella kompletteringar av betyg lämnats in så kontrolleras samtliga behörigheter varefter platserna tillsätts i turordning med hänsyn till den sökandes uträknade betygspoäng, eller meritvärde.

Från och med antagningen 2024 erbjuder vi en förutbildning till den som saknar behörighet i fysik, du erhåller ytterligare information om hur du ansöker till förutbildningen efter att du anmält dig till vår YH-utbildning i flygteknik. Förutbildningen startar måndagen före YH-utbildningen och varar en vecka, den berättigar till CSN och ger formell behörighet till YH-utbildningen om man genomför den med godkänt resultat.

Undantag från den formella behörigheten kan göras om vi bedömer att du som söker kan tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke utbildningen förbereder för på grund av dina tidigare erfarenheter. Det förutsätter i så fall att du kan påvisa ”reell kompetens” och anger det i din ansökan.

Observera att du behöver bifoga kopia på verifierade betygsdokument.

Gör din ansökan

Skolan

Framtid

Ansökan