Ronneby Flygteknikutbildning är från och med juni i år ackrediterade för Erasmus Mobility som är en EU finansierad verksamhet för att stödja och underlätta internationell praktik för studerande vid Yrkesutbildningar. Skolan har i dag avtal med ett antal Europeiska flygunderhållsorganisationer som erbjuder praktik och därtill en pågående dialog på samma tema med ytterligare organisationer.

Ambitionen är att kunna erbjuda några studerande varje år en internationell praktik på mellan 4 och 16 veckor som är både yrkesmässigt givande och en värdefull erfarenhet inför framtiden.